Välkommen till Produqtiva i Varberg AB

Vi erbjuder tjänster inom organisationsutveckling, utbildning, coaching och rehabilitering.
Kontakta oss gärna för mer information.

Organisationsutveckling
Produqtiva stärker och utvecklar människors resurser i organisationer. Det kan vara genom att utveckla arbetslag, medarbetarutveckling, talent management, ta tag i konflikter, medarbetarundersökningar mm

Utbildning
Produqtiva erbjuder utbildning och seminarium i arbetsmiljö, friskfaktorer, hälsa, rehabilitering, kommunikation, konflikthantering mm

Coaching
När man behöver öka effektivitet och stärka målfokus för chefer och ledningsgrupper är coaching en bra metod. Det kan också handla om att få en reflektera över sitt eget ledarskap, vad som behöver utvecklas och stärkas                                                     

Rehabilitering
Som arbetsgivare kan du få hjälp när ohälsa hindrar din medarbetare från att vara kvar i sin anställning. Då kan en rehabomställning eller karriärväxling vara en bra lösning för båda parter